Co po szkole podstawowej lub gimnazjum?

Szkoła podstawowa / Gimnazjum

Zasadnicza szkoła zawodowa.
Po ZSZ zdobywasz konkretny zawód - pracownicy w regionie potrzebują wykwalifikowanych stolarzy. Podczas nauki zdobywasz zawód, który gwarantuje zarobek.
Możesz pójść do technikum (lub liceum) i po zdanej maturze kontynuować naukę na uczelni wyższej.
Technikum
Po technikum zdobywasz tytuł Technika technologii drewna o specjalności meblarstwo i możesz podjąć pracę w jednej z naszych fabryk.
Po zdanej w technikum maturze możesz kształcić się dalej na uczelni wyższej.
Liceum ogólnokształcące
Po ukończeniu liceum nie zdobędziesz zawodu ale możesz kształcić się na uczelni wyższej.